Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Уведомление до гражданите на район „Централен” във връзка с предстоящите избори за Европарламент

Кметът на район „Централен” Райна Петрова уведомява гражданите с постоянен адрес в гр. Пловдив, район „Централен”, завърнали се в Република България от трайно пребиваване в страна извън Европейския съюз, че в срок до 24.02.2014 г. е необходимо да заявят промяна на настоящия си адрес в районната администрация по реда на чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.
На това условие отговарят:
Българските граждани, които имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните 3 месеца към датата на произвеждането на изборите (вероятна за България – 25.05.2014 г.) И гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат адрес на пребиваване в Република България или друга държава – членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните 3 месеца към датата на произвеждане на изборите (вероятна дата за България – 25.05.2014 г.). Гражданите могат да заповядат в администрацията на район „Централен” – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 39, в работен ден от 8.30 до 18.00 ч. в Отдел ГРАО (Гражданска регистрация и административно обслужване).

Публикувана на
21 Февруари 2014 година