Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Жепейците и общината се надлъгват за Бетонния мост

Съдбата на Бетонния мост в Пловдив ще бъде обсъдена на предстояща среща между ръководствата на държавното предприятие НКЖИ и Община Пловдив. За спешен разговор с екипа на новия кмет Костадин Димитров настояват министърът на транспорта Георги Гвоздейков и ръководителят на проекта за модернизацията на Жп възел Пловдив инж. Иван Бакалски.
До този момент отношенията между институциите приличат на надлъгване. Държавата напира час по-скоро да започне реконструкцията на моста, защото целият проект за модернизацията на Жп възел Пловдив, който се изпълнява с европейски средства, трябва да бъде завършен до края на 2024 г. Общината обаче няма интерес да затваря една от най-натоварените артерии и да създаде още по-големи задръствания в града. Освен това още в предишния мандат местната администрация беше поставила няколко условия пред строителите, включително за възстановяване на трафика през гарата, които не са изпълнени и до днес.
Според представителите на НКЖИ засега липсва нормален диалог с местната власт. Още преди изборите в Общината е внесен проект за реконструкцията на моста, но не е разгледан. В сила е и решението на бившия Общински съвет, с което кметът се задължава да не издава разрешение за затваряне на моста, докато не се построи пробивът под Централна гара. Тунелът обаче ще бъде готов едва след една година. По думите на инж. Иван Бакалски, подобно отлагане означава НКЖИ да изгуби европейските пари.
Според инж. Тошо Пашов, който от днес встъпва във функциите си на зам.-кмет по строителството в Община Пловдив, казусът с Бетонния мост, както и сроковете за изграждането на пробива под гарата, ще се обсъждат подробно на съвместната среща между екипа на кмета Костадин Димитров и представителите на НКЖИ и строителите. Проектът за реконструкцията на моста също подлежи на дискусия, тъй като предвижда разрушаване на съоръжението само над жп линиите и изграждане на ново, с 1,50 метра по-високо. Рампите откъм бул. "Христо Ботев" си остават грижа на Общината.
Инж. Тошо Пашов потвърди, че подходите към мостовото съоръжение над жп линията от двете страни са грижа на Общината. Според него трябва да се направи обследване на техническото им състояние, доколко то е функционално и дали конструкциите имат нужда от подсилване.
„Искам да видя във всички подробности проектната документация и с колко се завишава нивото на моста, защото, след като се изгради повдигнатата конструкция, може да се получи денивелация между нивото на моста и нивото на подходите. Това са инженерни решения, които много точно и в детайли трябва да се обсъдят и да се решат своевременно“, подчерта зам.-кметът.
Рискът е, че с повдигането на моста над жп линията с около 1-1,50 метра ще се получи разлика в нивата, подобна на праг, и при голямо натоварване конструкцията може да не издържи. „Затова искам да говоря с конструктора, да видя решенията, които
предлагат, каква ще е цената, кои са изпълнителите и как ще се плати на тях“, обясни инж. Пашов.
По повод на решението на местния парламент в Пловдив, което задължава кмета да не издава разрешение за затваряне на Бетонния мост, докато не се построи пробивът под гарата, зам.-кметът каза: „За да отмени решението, Общинският съвет трябва да е убеден, че има реализуем проект, осигурени пари и точен срок - ако е в рамките на шест месеца, да приключат обекта за шест месеца, а не да посочват срока като пожелание".
Зам.-кметът възнамерява още в първите дни да провери всички договори, сключени от Община Пловдив с изпълнителите, да проведе с тях срещи и да се направят нови графици с ускорени темпове, защото старите са нарушени. „Това трябва да стане в много къс период, за да имаме яснота кога реално можем да развържем трафика в Пловдив“, допълни той./марица

Публикувана на
20 Ноември 2023 година