Новина от категория България
Архив на публикациите

Стана ясно бройката на етносите у нас

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494 души или 84,6% от отговорилите на въпроса за етническа принадлежност в Преброяването на населението, съобщи Националният статистически институт. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0,2 процентни пункта.
Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8,4% от отговорилите. Относителният им дял намалява с 0,4 процентни пункта в сравнение с 2011 година.
Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4,4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0,5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.
Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1,3%.
Хората, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0,3%). Отговор "Не желая да отговоря" са отбелязали 63 767, или 1,0% от отговорилите.
Българският е майчин език за 5 037 607 души, или 85,3% от населението, турският - за 514 386 души, или за 8,7%, и ромският - за 227 974 души, или за 3,9%. Друг майчин език са посочили 62 906 души, или 1,1 на сто.
Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на областите Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29,0 и 39,6% от населението на областта.лупа

Публикувана на
24 Ноември 2022 година