Новина от категория В общината
Архив на публикациите

За какво ще гласуват на днешната сесия в Общинския съвет

Общинският съвет ще увеличи на днешната сесия средствата за своевременното изпълнение на европейските проекти в Пловдив, като отпусне за всеки от тях общо 15 млн. лева от градския бюджет. Парите се взимат от други строителни обекти под формата на заем, който ще бъде възстановен на Общината по оперативните програми.
Сред проектите, които се финансират допълнително, са пътните ремонти в кв. „Гладно поле”, благоустрояването в зоната между бул. „Кн. Мария Луиза” и „Шести септември”, изграждането на социален блок със 74 жилища.
В дневния ред на сесията са включени 25 точки, но ще се гласува и 26-та извънредна – за израждане на Национална детска болница в Пловдив, каквато идея беше лансирана от „Марица” и внесена сега за обсъждане от Кауза България. Ако съветниците я подкрепят, кметът Здравко Димитров ще изпрати мотивирано предложение до Министерството на здравеопазването и ще организира дискусия.
Съветниците ще разглеждат окончателния проект на Общия устройствен план, одобрен преди няколко дни от Експертния съвет за устройство на територията. Главният архитект Димитър Ахрянов уверява, че в ОУП се предвижда повече зеленина и с една трета по-малко застрояване на свободните площи.
Община Пловдив има шанс да получи още 28 млн. лева за подобряване на атмосферния въздух чрез подмяна на битово отопление с въглища и дърва с екологични уреди. Предложението за кандидатстване е внесено за гласуване от кмета Здравко Димитров. В момента се изпълнява проектът по ОП "Околна среда" за 13 млн. лева.марица

Публикувана на
24 Ноември 2022 година