Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Зико обяви частично ивънредно положение в Пловдив

Спешно почистване на коритото на Марица в Пловдив предприема Община Пловдив. За целта местната администрация е обявила обществена поръчка за 1,5 млн. лева с ДДС. Днес Община Пловдив е обявила процедурата по договаряне без предварително обявление, като срокът изтича утре, а срокът за извършване на дейностите е 90 дни.
Процедурата става възможна след обявено от кмета Здравко Димитров частично бедствено положение от 30 септември заради състоянието на речното корито. Срокът на действие на заповедта пък е едва седмица - или до 7 октомври.
С комисия, назначена на 15 септември тази година, е установено наличие на компрометирани участъци на съществуващите подпорни стени по двата бряга на р. Марица на територията на гр. Пловдив и наличие на дървета, които не позволяват безпрепятствено провеждане на високи води, което води до намалена проводимост на водите на р. Марица във всичките й участъци на територията на гр. Пловдив.
Предмет на почистването ще са няколко участъка - Участък 2: От ЖП моста до моста на бул. „Васил Априлов“; 3: От моста на бул. „Васил Априлов“ до моста на бул. „Руски“, Участък 4: От моста бул. „Руски“ до пешеходен мост, гр. Пловдив; Участък 5: От пешеходен мост до моста „Панаира“, гр. Пловдив; Участък 6: От моста „Панаира“ до моста „Адата“, гр. Пловдив, Участък 7: От моста „Адата“ до заустване р. Пясъчник, гр. Пловдив; Участък 7Б: Преди съоръжение за завиряване р. Марица- Яз;
Договорът ще бъде сключен с "ПИМК" ООД, като фирмата ще има 90 дни да извърши всички дейности. марица

Публикувана на
04 Октомври 2022 година