Новина от категория Светът
Архив на публикациите

Колко е най-ниската заплата в Германия

Работиш по цял ден, а заплатата ти накрая: жалка работа. Такава е реалността за 18,7% от хората на пълна трудова заетост в Германия, показва проучване на Института за икономически и социални изследвания. Според проучването, зле платени са онези хора, които при пълна трудова заетост получават по-малко от 2284 евро брутна месечна заплата. Такова заплащане е с над една трета по-ниско от средния месечен доход за хора на трудов договор и пълен работен ден, които плащат своите социални осигуровки в Германия. Според официалната статистика, средното брутно заплащане при мъжете за цялата страна възлиза на 4146 евро месечно, а при жените - на 3578 евро.

Публикувана на
17 Януари 2022 година