Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Приоритетите на новия шеф на Областната дирекция на МВР

Видяна: 5673 пъти

Димитър Балев е новият директор на ОД МВР в Пловдив. Роден е през 1975 г. в Чирпан. През 21-годишния си професионален стаж в системата на МВР е заемал различни ръководни позиции в пловдивската дирекция и службите за борба с организираната престъпност.
След завършване на висшето си образование в Академия на МВР през 2000 г. започва работа като разузнавач в сектор „Криминална полиция“ към Второ РУ – Пловдив. От 2005 г. до 2010 г. е на същата длъжност по направление „Борба с организираната престъпност“. През 2010 г. е началник на сектор „Криминална полиция“ към Трето РУ. В края на 2013 г. застава начело на РУ – Труд, а година по-късно ръководи и Второ РУ. През 2018 г. отново преминава на длъжност в сектор към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
Награждаван многократно с „писмена похвала“, „обявяване на благодарност“, а през 2015 г. и с Почетен знак на МВР III степен от министъра на вътрешните работи.
- Г-н Балев, как се чувствате начело на Областната дирекция на МВР-Пловдив? Вие идвате от БОП, но все пак сте били начело на Второ районно.
- Приемам назначението си като изпълнение на дълг към Родината и като добра оценка за досегашната ми работа. Работата ми в последните три години в оперативна служба е голямо предимство, защото имам цялостен поглед върху процесите на национално и международно ниво по отношение на сигурността.
- Успяхте ли да се впишете в средата и да откроите основните си приоритети?
- На първо място ще посоча засиления миграционен натиск по границите и във вътрешността на страната ни. ОД на МВР-Пловдив изпраща полицейски служители, които са ангажирани с охрана на лагерите за настаняване на незаконно преминалите границата чужди граждани. Ежедневно се осъществява контрол по АМ “Тракия” и по другите основни пътища, преминаващи през територията на дирекцията, като и жп гара Пловдив. Всички лица, за които е придобита информация, че са свързани с незаконен трафик на мигранти, са поставени под контрол с всички възможни законови средства.
На второ място - разрастващата се криза, свързана с разпространението на COVID-19, изисква от нас спешни и адекватни действия по контрол за спазване на мерките. Ежедневно самостоятелно извършваме проверки за спазването на разпоредените от министъра на здравеопазването мерки, както и съвместно с РЗИ и БАБХ.
На трето място следва да отбележа като приоритет продължаващата специализирана полицейска операция по ограничаване на т.нар. битова престъпност. Изготвен е и се изпълнява план за усилено присъствие на служители от охранителна и криминална полиция в малките населени места. Извършват се действия, насочени към превенция на проявите на незаконна дейност, контрол за спазване Закона за движение по пътищата, активно въздействие върху лицата, склонни да нарушават закона, както и непрекъсната комуникация с кметовете на населените места и населението.
Не на последно място като важен приоритет ще посоча и непрекъснатите действия на полицейските служители, насочени към намаляване на пътния травматизъм. Въпреки посочените вече други дейности, отделяме и максимален брой служители за контрол на спазване на Закона за движение по пътищата.
- Видно от ежедневния бюлетин на пловдивската полиция, всеки ден в арестите попадат пияни и дрогирани. Какви мерки се предприемат в тази посока?
- Разпоредил съм като основна задача засилен контрол върху водачите на МПС. Благодаря на Община Пловдив, че ни осигурява тестове, с които да изпробваме водачите за шофиране след употреба на наркотици.
- Престъпността по селата не е секнала. В малките населени места ежемесечно има посещения на полицейски патрули и срещи с местните. Каква е ситуацията с престъпността там?
- Един от основните приоритети в дейността на Областна дирекция на МВР-Пловдив е превенция и противодействие на конвенционалната (така нар. битова) престъпност на обслужваната територия, с особен акцент - малките населени места без постоянно полицейско присъствие. От началото на годината до 2 септември 2021 г. в селата от Пловдивска област са регистрирани 694 престъпления, със 130 броя по-малко спрямо аналогичния период на 2020 г., като се наблюдава спад на регистрираната престъпност от 16%.
От месец юли 2021 г. е възобновено посещението на мобилните екипи от служители на криминална, икономическа и охранителна полиция и служител на РДПБЗН, което беше временно преустановено във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с ограничаване разпространението на COVID-19.
На база извършен анализ на оперативната обстановка ежемесечно се сформират 16 мобилни екипа, които по утвърден график посещават 48 малки и отдалечени населени места, без постоянно полицейско присъствие. Срещите се отразяват в унифицирана информационна карта, която съдържа информация за получените сигнали и установени местни проблеми по сигурността и обществения ред.
- Предстои първият учебен ден. Как ще осигурите сигурността на децата?
- Традиционно полицейските служители са ангажирани с голям обем от дейности по гарантиране на безопасността на децата. Във взаимодействие с МОН са извършени проверки на районите около училищата, изготвени са предписания за възстановяване маркировката на пешеходни пътеки, осветление, оградни съоръжения, както и проверки на охранителните фирми, ангажирани в училищата. Проверява се и изправността на видеонаблюдението. Искам да подчертая, че безопасността на децата е отговорност на цялото общество и зависи от дисциплинираността на всеки един от нас. /марица

Публикувана на
13 Септември 2021 година