Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Финансист №1 най-беден

Видяна: 6771 пъти

Заместник-кметът по финансите на Община Пловдив Величко Родопски се оказа най-беден сред заместниците на градоначалника Здравко Димитров. Това показват новите данни за имущественото състояние на представителите на местната власт, декларирани в КПКОНПИ.
Няма спестявания, нито имоти и коли. Отчел е обаче близо 26 000 лв. доходи от трудови правоотношения извън службата му в Общината. 37 000 лв. пък държи на влог съпругата му, като е посочено, че произходът на средствата е от дивиденти.
Кметът Здравко Димитров също няма нови придобивки под формата на спестявания, коли и имоти през 2020 г. Декларирал е малко над 43 000 лв. приходи само от заплата. Съпругата му пък е заработила само 5028 лева от трудови доходи.
Заместник-кметът по строителство и инвестиции Пламен Райчев е декларирал само 38 863 лв. от трудови доходи. Няма спестявания в банки, липсват също имоти и коли на негово име.
С 10 000 лева в наличност разполага зам.-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков. През 2020 г. е взел 40 686 лв. от трудови доходи. Спестяванията му са на стойност 49 015 лв., които съхранява в банка. Титюков и съпругата му имат и изплащат ипотечен кредит към банка, като посоченият размер на задължението е точно 8001 лв.
Зам.-кметът по обществен ред и сигурност Йордан Ставрев пък разполага със спестени 15 000 лв. Като трудови доходи за миналата година е отчел 31 731 лв. И той като Титюков изплаща ипотечен кредит със съпругата си. Посоченият размер на кредита е 63 316 лв.
Много по-тежък заем виси на шията на заместник-кмета по транспорт Тодор Чонов. Той изплаща ипотечен кредит за 243 871 лв., както и два други кредита като солидарен съдлъжник - за 57 596 лв. и за 38 690 лв. Съпругата му също има задължение към банка от 40 000 лв. Като налични парични средства Чонов е декларирал общо 110 000 лв. Произходът на средствата е от заплати, дивиденти и обезщетение при пенсиониране. 10 422 лв. държи на влог от заплати. Получил е 30 749 лв. от трудови доходи през миналата 2020 г.
Арх. Невена Балчева, която изпълнява функциите на зам.-кмет по устройство на територията и общинска собственост, е декларирала като трудови доходи за 2020 г. пред КПКОНПИ общо 36 502 лв. Като налични средства е посочила 6000 лв. от спестявания, а на влог в банката държи 12 885 лв. Балчева е декларирала и закупена от съпруга <210> лека кола "Хонда" за 500 лв.
Зам.-кметът по екология и здравеопазване Анести Тимчев може да се похвали като собственик на 1/2 идеална част от къща и парцел в Хисаря, както и с 1/2 наследен апартамент в Пловдив. Той е отчел 72 400 лв. като налични средства от заплати. Отделно от това има три депозита в банки - за 64 000, за 38 000 и за 19 000 лв., тоест общо за 121 000 лв. Като трудови доходи за миналата 2020 г. Тимчев е отчел 42672 лв.
В групата на заможните управници е и зам.-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов. Той притежава по една втора идеална част от няколко имота - къща, ателие и гараж в Пловдив, както и парцел, къща и складови помещения в Розовец, община Брезово. Всички те са придобити през 2019 г. безвъзмездно чрез завещание. По наследство има и една четвърт идеална част от магазин, ниви и лозя в Нова Загора. От трудови доходи през миналата година Панов е декларирал общо 31013 лв.
Декларацията на заместник-кмета по образование и европейски политики Стефан Стоянов пред КПКОНПИ е празна и не е вписано нищо.

Публикувана на
13 Септември 2021 година