Новина от категория Пловдив
Архив на публикациите

Дама е новият шеф на Окръжна прокуратура

Видяна: 28609 пъти

Прокурорската колегия на Висшия съден съвет избра днес Ваня Христева за изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура под тепетата. До момента тя заемаше длъжността на заместник-апелативен прокурор на Пловдив.
Има 22-годишен юридически стаж. Завършила специалността „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна. Първоначално е работила като съдебен кандидат в Окръжен съд – Стара Загора, била е следовател в Окръжните следствени отдели в Стара Загора и в Пловдив, след което е била прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Специализираната прокуратура, гр. София.
Избрана е за и.ф. окръжен прокурор на Пловдив по предложение на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, Тодор Деянов
Поема поста от досегашния окръжен прокурор Румен Попов, чийто втори мандат изтече. Той пък е избран днес от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за заместник-апелативен прокурор на Пловдив. Има 21 години стаж като магистрат. Започнал е работа като адвокат, след което е бил младши прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и обвинител също в нея. Работил е 6 година като съдия в Районен съд - Пловдив. В Окръжна прокуратура – Пловдив е магистрат от 2010 г., като е неин административен ръководител през последните два мандата.

Публикувана на
09 Юни 2021 година