Новина от категория Пловдив
Архив на публикациите

Дани Каназирева се отчете

Видяна: 7503 пъти

Поех отговорността да бъда областен управител на Пловдив - област преди близо година и половина с ясното съзнание, че ще работя за хората. Обещах да отстоявам принципите, които винаги съм следвала - диалогичност, прозрачност и публичност. С моя екип работихме в ситуация на пандемия от Ковид-19. Имаше напрегнати моменти и нелеки задачи, но положихме всички усилия за постигане на висок обществен резултат, в интерес и с цел запазване здравето на гражданите в Пловдив и областта.
Има няколко отчетливи акцента в секторите, в които вложихме най-много работа.
На първо място трябва да посоча създадената организация в лечебните заведения в областта във връзка с коронавирусната епидемия.
Тук бе създаден първият в страната Медицински щаб, в който участват и до днес РЗИ, БЛС, Спешна помощ и директорите на най-големите държавни и частни болници в Пловдив. Един от най-големите успехи е, че в битката с инфекцията от първия ден се включиха и държавни, и частни, и общински болници. Така е и до днес – в 20 болници, от които 4 в областта, има ковид отделения и достатъчно легла, включително и за тежки интензивни случаи.
За първи път при нас бе създадена Областна информационна система, чрез която в реално време се знае къде и колко са свободните легла. Това значително облекчи работата на спешните екипи и подобри координацията между тях и приемните отделения в болниците.
Благодарение на добрата организация в лечебните заведения, всеотдайността на лекарите, медицинските сестри и персонала, както и на много доброволци, успяхме да съхраним здравната ни система, когато през ноември и декември рязко се увеличи заболеваемостта от Ковид-19.
Инфрастуктурното развитие на региона е другият важен приоритет, по който бяха положени много усилия.
Спасихме локалните платна на Асеновградско шосе и те вече се изграждат. Предстои до края на май да бъдат завършени. През годината успяхме да ремонтираме изцяло пътя за Хисаря в отсечката за Дуванлии, подбалканският път при Карлово, както и пловдивския участък на пътя за Пазарджик.
Започна цялостна реконструкция на Околовръстното, продължаваме по процедурите по изграждане на Югоизточния обход на Пловдив.
Усилено се работи на пътя Белица- Загражден и на пътя Югово –Лъки като 20 км. от трасето ще бъдат разширени. Това е един от трудните райони в областта. В село Дряново за много кратко време бе укрепено опасното срутитище, като отново правителството в спешен порядък отпусна 480 хиляди лева . Стартира цялостен ремонт на пътя Лилково, след разклона за с. Бойково, като по проекта ще се стигне до област Смолян.
Продължаваме с реконструкцията и на други важни пътни артерии в областта, за които имаме подкрепа на държавата и отпуснати средства - пътя Раковски –Брезово, Асеновград-Кърджали. Има готов проект и за пътя Асеновград –Първомай и на отсечката Асеновград-Садово.
Важна част от дейността ни е ангажираността и намиране на решения по важни въпроси, свързани пряко с опазване на околната среда.
На първо място ще посоча затварянето на биоцентралата в с. Труд и на кариерите над Белащица. И в двата случая защитихме заедно с правителството обществения интерес.
Беше решен проблемът с обезводняването на река Въча и взети мерки за обезпечаване на необходимия воден отток и недопускане на екологични щети. Междувременно бяха предприети спешни мерки срещу замърсявания на река Марица и набелязани конкретни действия.
Решихме един изключително важен проблем – със замърсяването с манган на питейната вода на Брестовица. Вече започна изграждането на нови сондажни кладенци, а следващата стъпка е нов довеждащ водопрод и цялостна подмяна на вътрешната водопроводна мрежа по нова технология, без опасност за имотите на хората. Средствата са осигурени от В и К холдинга.
Социалната политика и грижата за децата също бе един от основните приоритети в нашата дейност.
Сред най-важните решения в тази област е решението за построяване на детската ясла с площ 1200 кв. метра, както и обекти с обществено предназначение с площ 500 кв.м - за преместването на двете дирекции на „Социално подпомагане“ върху държавния терен на бул. Никола Вапцаров в Пловдив. Детското заведение ще бъде дарено на община Пловдив.
През тази година с моя екип работихме с твърдото убеждение, че обществения интерес трябва да е на първо място.
Отстояваме и позицията, че презастрояването в Пловдив трябва да спре, а нормативната уредба и ОУП да се спазват.
В тази връзка бяха върнати две решения на ОбС –Пловдив, свързани с одобрени ПУП-ове. Едното е решението на ОбС за одобряване на ПУП на кв. „Захарна фабрика” и смяна на предназначението на отредени за зелени площи, а другото е решението за застрояването на терена на бившия завод на „Кока-кола“ / срещу кметството на район „Източен“/.
През изминалите месеци искам да отбележа добрата координация между различните общини в Област - Пловдив, отделните министерства и институции на регионално и национално ниво, която беше водеща в дейността. Още веднъж искам да благодаря на институциите - МВР, РЗИ, РУО, БАБХ, Инспекцията по труда, РД „ПБЗН“ и всички останали, както и на всички 18 общини, кметовете и техните администрации. Въпреки нелеките задачи в напрегнатите моменти те изпълняваха своите задължения, за да се гарантира живота и здравето на хората в трудната 2020 година.

Публикувана на
01 Март 2021 година