Новина от категория В общината
Архив на публикациите

По-ниска такса за децата в подготвителните групи

Видяна: 21777 пъти

По-ниска такса за децата от подготвителните групи е предвидена в проекта за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив. Проектът е публикуван на сайта на Община Пловдив (https://bit.ly/3onCJbk). Без заплащане на такса остават всички 1279 деца от подготвителните групи за 5- и 6-годишни, които до момента са ползвали някаква преференция за намаляване на таксите. Става въпрос за осиновени деца или такива, настанени в приемно семейство, ползващи социални услуги, чиито родители са студенти, с един родител или починал такъв, многодетни семейства, две деца от 1 семейство, които посещават детско заведение и други. Всички останали ще заплащат с 12 лв. по-малко, т. е. таксата за тях ще бъде намалена от 48 лв. на 36 лв. месечно, пропорционално на посещенията на децата.

Публикувана на
08 Януари 2021 година