Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Ново общинско предприятие обединява три досегашни

Видяна: 34280 пъти

По-добро комунално обслужване и по-малко администрация, включително и шефове ще има в общинското предприятие "Зелени системи". Новото дружество обединява три съществуващи до този момент - "Чистота", "Градини и паркове" и "Дезинфекционна станция". Това става ясно от правилника на "Зелени системи", подготвен от екипа на кмета Здравко Димитров, публикуван за обществено обсъждане в сайта на Община Пловдив. Правилата ще бъдат приети с решение на местния парламент.
Новото предприятие ще има 1358 служители, от които 1282 души щатен персонал и 76 сезонни работници.
Три направления ще бъдат разкрити в ОП "Зелени системи" - озеленяване; чистота; дезинфекция, дезинсекция и дератизация. От структурата се вижда, че ще има по-малко шефове. Предприятието ще се оглавява от един директор. Направление "Чистота" ще има началник с един заместник. Сега тези длъжности се изпълняват от и.д. директор Николай Георгиев и негов заместник Димитър Георгиев.
Направление "Озеленяване" ще се ръководи само от зам.-директор. В момента начело на "Градини и паркове" е и.д. Георги Николаев, който по щат се води зам.-директор. Освен него обаче има още трима заместници - Донка Стаматова, която отговаря за оранжериите и е бивш директор на „Градини и паркове”, Басет Иса и екскметът на „Източен” Николай Чунчуков.
Направление "Дезинфекция" остава със зам.-директор. "Дезинфекционна станция" сега се ръководи от директора Елена Тотолакова.
"Зелени системи" ще имат още две вътрешни структури - управление на компостираща инсталация и поддръжка на речните корита.
Целта на сливането е подобряване на качеството на атмосферния въздух, което се постига чрез по-доброто поддържане на чистотата на уличната мрежа, увеличаване на машинното метене и миене, озеленяване, опазването на хълмовете, за което ще допринесе по-ефективната координация на работата, счита Здравко Димитров.

Публикувана на
26 Май 2020 година