Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Безпрецедентни мерки срещу замърсяването в Столипиново

Видяна: 20480 пъти

На проведена работна срещата при кмета на район „Източен“ Иван Стоянов, в която участваха гл. инсп. Николай Кирков - началник Шесто районно управление полиция, гл. инсп. Костадин Костов - началник сектор „Общинска полиция“, Иван Петров от Пловдивския общински инспекторат, Николай Георгиев – директор ОП „Чистота“ и Петър Говедаров от ОП „Общинска охрана“ се взеха решения за предприемане на важни мерки срещу замърсяването в района и с особено внимание към кв. „Столипиново“. Взеха се следните решения:
ОП „Чистота“ в най-кратки срокове да извърши масово почистване в кв. Столипиново. Ще увеличи информационните кампании и медийното отразяване, с цел осведомяване на гражданите за наличието на площадки за регламентирано изхвърляне на отпадъци, както и изясняване на методите за събиране по график на излезли от употреба мебели.
Редовно провеждане на съвместни акции с Шесто РУ и районната администрация в „Източен“ срещу движението на каруци на територията на район „Източен“.
Редовно извършване на съвместни проверки с Шесто РУ, районната администрация в „Източен“ и БАБХ срещу незаконно отглеждане на животни в кв. Столипиново.
Изготвяне доклад-предложение до кмета на Община Пловдив за създаване на допълнително звено към общинската структура, чиято задача ще е осъществяване на контрол по входно - изходните артерии на кв. Столипиново срещу внасянето и изнасянето на отпадъци от всякакъв тип (битов, строителен и др.) и за изграждане на видеонаблюдение, с цел осъществяване на 24-часов контрол.
Превенция срещу замърсяването в кв. Столипиново, чрез създаване на доброволчески групи, които да информират, следят и сигнализират при нарушения.
Включване на образователни кампании на тема „Опазване на чистотата“ към училищната програма в учебните заведения в квартала.
Разяснителни кампании срещу замърсяването по социалните мрежи.
Доклад до кмета на Община Пловдив за необходимост от допълнителни финансови средства за премахване на незаконни постройки, с цел осигуряване на достъп в кв. Столипиново на специализираната техника по сметопочистване, както и осигуряване на пространство за поставяне на допълнителни съдове за отпадък. Ще се акцентира върху премахването на незаконните пунктове за предаване на вторични суровини.
Искане за закупуване на допълнителни съдове за отпадък, които да бъдат разположени в кв. Столипиново.
Играждане на детски площадки в междублоковите пространства в кв. Столипиново, с цел да се прекрати лошата практика на превръщането на тези места в сметища.
Поставяне в междублоковите пространства на информационни табели, окозващи забрана за изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места.
Обявяване на конкурс „Красива градинка“ с наградни поощрения, чрез който живущите от района се грижат, поддържат и опазват чистотата на зелените площи и предблоковите пространства
„Безкомпромисни сме към нарушителите, които замърсяват града, река Марица и като цяло въздуха, природата и съм убеден, че с въвеждането на тези мерки, район „Източен“, а и целият град ще се превърне в по – чисто и приятно място за живеене“, подчерта Стоянов.

Публикувана на
26 Март 2020 година